ZAPYTANIE OFERTOWE - PROJEKT EKO-SZANSA

  • 23.06.2020, 15:50

ZAPYTANIE OFERTOWE


Opiekun grupy
Stowarzyszenie Akademia Łucznica zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na stanowisko opiekuna grupy uczestników kursu „Eko Szansa na wsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu "Eko-szansa w uniwersytetach ludowych" w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


1. Zamawiający : Stowarzyszenie Akademia Łucznica
2. Przedmiot zamówienia
Pełnienie funkcji Opiekuna grupy uczestników kursu „Eko Szansa na wsi.


Opiekun zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa – zlecenie).
Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 13 miesięcy, 120 h godzin zegarowych miesięcznie,
co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.

Pełna treść oferty do pobrania w pliku PDF poniżej.Koordynator wsparcia

Stowarzyszenie Akademia Łucznica zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na stanowisko koordynatora wsparcia kursu „Eko Szansa na wsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu "Eko-szansa w uniwersytetach ludowych" w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


1. Zamawiający : Stowarzyszenie Akademia Łucznica
2. Przedmiot zamówienia
Pełnienie funkcji Koordynatora wsparcia kursu „Eko Szansa na wsi ”
Koordynator wsparcia zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa –
zlecenie). Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 13 miesięcy, 120 h godzin zegarowych miesięcznie,
co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.
 

Pełna treść oferty do pobrania w pliku PDF poniżej.

__2

Podziel się:


Pozostałe