Witraż kurs II stopień

 • 30.07.2022, 12:39
Witraż kurs II stopień

Koszt: 2 400,00 zł (W tym materiały, wyżywienie i noclegi w Ośrodku w Łucznicy)
Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Herisz
W kursie może uczestniczyć 5 osób.

Na kurs zapraszamy osoby, które ukończyły kurs I stopnia oraz tych z Państwa, którzy potrafią już dobrze ciąć szkło. Kurs rozpoczniemy egzaminem kwalifikacyjnym z biegłości w cięciu szkła.

Kurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak artystów chcących prowadzić pracownie witrażu lub realizować własne pasje.

Celem kursu jest opanowanie techniki wykonywania witraży i oprawiania w ołów. Poznanie techniki malowania szkła i wypalania w piecu. Umiejętności zdobyte podczas kursu dadzą podstawy do rozpoczęcia samodzielnej pracy w technice witrażowej.

Program kursu:

 1. Przepisy BHP w pracowni witraży
 2. Zapoznanie z wyposażeniem i materiałami w pracowni
 3. Poznanie techniki tradycyjnej wykonywania witraży i oprawiania w ołów
 4. Projektowanie witraży
 5. Rodzaje szkła
 6. Nauka nakładania malatury na szkło
 7. Farby i spoiwa
 8. Wypalanie w piecu
 9. Matowienie szkła
 10. Podstawy fusingu
 11. Realizacja wspólnego szkoleniowego projektu witrażu
 12. Wykonanie własnego projektu i realizacja witrażu o formacie A3 z zastosowaniem listew ołowianych

Każdy uczestnik wykonuje i zabiera ze sobą witraż zaprojektowany przez siebie oraz uczestniczy w realizacji projektu witraża , który zostaje w naszej pracowni.

Na kurs prosimy zabrać:

 1. Wygodne ubranie robocze i obuwie na płaskim obcasie, najlepiej z bieżnikiem żeby się nie ślizgały
 2. Kolorowe projekty witraży w formacie A3 albo własne prace malarskie
 3. Blok techniczny formatu A3
 4. Ołówek, kredki itp. (przybory do tworzenia własnych projektów)
 5. Nóż do cięcia szkła

Harmonogram szkolenia:
Kurs rozpoczynamy obiadem o godzinie 14:00 pierwszego dnia (ale można przyjechać i zakwaterować się wcześniej). Spotkanie organizacyjne o godz.15:00, pierwsze warsztaty od 15:15 do 18:00. Potem zapraszamy na kolację.

W kolejnych dniach:
8:30 śniadanie
9:30-13:30 warsztaty – I blok 4 godzinny
13:30 Obiad i przerwa
15:00 – 18:00 warsztaty – II blok 3 godzinny
18:00 kolacja

Ósmego dnia kursu,  po kolacji, organizujemy wystawę wykonanych prac i uroczyste wręczenie dyplomów. Ostatniego dnia nie ma zajęć warsztatowych, a ostatnim posiłkiem jest śniadanie. . Kursanci są odwożeni na dworzec w Pilawie we wskazanym przez Siebie czasie, wybierając dogodne połączenia kolejowe.

Podstawa programowa szkolenia obejmuje więc  66 godzin dydaktycznych (po 45 min), czyli 49 godzin zegarowych.


Akademia Łucznica jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00057/2017.

Informujemy, iż uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodne z dokumentacją programową na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 186).

Dyplomy zaświadczają o podniesieniu kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego i uprawniają do samodzielnego prowadzenia pracowni rękodzieła artystycznego.


Uczestnikom kursu zapewniamy pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, kawa, herbata) noclegi i materiały których będą Państwo używać w trakcie warsztatów. Kursanci są zakwaterowani na miejscu, na terenie ośrodka szkoleniowego. Zapewniamy przejazd na trasie Pilawa PKP – Łucznica – Pilawa PKP samochodem Akademii. Prace wykonane przez kursantów pozostają ich własnością (wyjątkiem może być wykonanie pracy zbiorowej).

Ważne informacje dla uczestników szkolenia:

Osoby dojeżdżające pociągiem  prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 364 ­517 na 60 minut przed planowanym przyjazdem do stacji Pilawa. Gwarantujemy wówczas transport na trasie Pilawa –  ­ Łucznica.
Osobom planującym podróż samochodem, zwracamy uwagę na fakt istnienia dwóch miejscowości o nazwie Pilawa w województwie Mazowieckim. Natomiast Łucznica jest tylko jedna.


Szanowni Państwo: Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym przed wysłaniem karty zgłoszeniowej proszę o zapoznanie się z pełną klauzulą RODO Stowarzyszenia Akademia Łucznica na stronie: http://lucznica.org.pl/?p=1745

Wymagamy również pisemnego potwierdzenia zapoznania się ze wspomnianą klauzulą. Stosowne oświadczenie jest umieszczone na karcie zgłoszeniowej i wymaga podpisu Kursanta. W przypadku wysyłania karty zgłoszeniowej elektronicznie, bez drukowania i odręcznego podpisu, prosimy o załączenie do maila z karta zgłoszeniową poniższego oświadczenia:

Oświadczam iż zapoznałam / zapoznałem się z pełną klauzulą RODO Stowarzyszenia Akademia Łucznica, na stronie lucznica.org.pl. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Stowarzyszenia Akademia Łucznica, oraz ich przetwarzanie na potrzeby realizacji i promocji kursów i szkoleń, zgodnie z klauzulą RODO Stowarzyszenia.

Brak podpisu na kracie zgłoszeniowej lub brak oświadczenia w mailu, uniemożliwi nam przyjęcie Państwa zgłoszenia. Takie jest prawo, liczymy na Państwa zrozumienie.

Aby zapisać się na niniejsze szkolenie, należy wypełnić jeden  formularz zgłoszeniowy, który można pobrać poniżej (proszę wybrać dogodny format):

Karta Zgłoszeniowa.DOCX (Microsoft Word)

Karta Zgłoszeniowa.PDF

Karta Zgłoszeniowa.JPG


Po wysłaniu karty zgłoszeniowej, prosimy o dokonanie przelewem wpłaty w zadatku w wysokości 300,00 złotych. O uczestnictwie w kursie zadecyduje kolejność wpłat zadatków. Osoby które spóźnią się z wpłatą wymaganego zadatku, będą mogły go przeznaczyć na następne szkolenie tego typu, lub otrzymają zwrot na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

Dane do przelewu:
Santander Bank Polska
63 1090 2590 0000 0001 3239 4842
Stowarzyszenie Akademia Łucznica
Łucznica 10    08-440 Pilawa

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu, nazwę i datę kursu lub warsztatu.
Np:  „Janina Nowak  kurs Witraż II st. 5-10.01.2020”

Uwaga: przed wysłaniem zadatku prosimy o kontakt (502 364 517) w celu potwierdzenia dostępnych miejsc na szkoleniu (informacja na stronie o ilości wolnych miejsc, ma charakter orientacyjny).

Serdecznie zapraszamy.

Podziel się:


Pozostałe